Fakta

Klimaeffekt

CO2 reduktion i dag

CO2 reduktion i år

CO2 reduktion totalt

*CO2-reduktionen baseres på årsgennemsnit jf. "Emissioner til luft – CO2" 125 % metode fra Energinet

Vejret i dag

Aktuel produktion

Energi produceret i dag

det svarer til dagens forbrug i

husstande

eller en rækkevidde i elbil på

km

Totalproduktion

*En husstands elforbrug fastsættes til 3.000 kWh/år og en standard elbil fastsættes til at køre 5 km/kWh

Produktion i dag

Produktion denne måned

Produktion i år