Data

Solindstråling:

Temperatur:

Modultemperatur:

Aktuel produktion

Produceret i dag

Totalt svarer det til

hustandes årlige forbrug

Aktuelt forbrug

Forbrugt i dag

Totalt svarer det til

hustandes årlige forbrug

Totalproduktion

CO2 reduktion totalt

Totalforbrug

CO2 reduktion i dag

Powered by eviShine ©