Produktion i dag:
Totalproduktion:
Totalproduktionen svarer til en CO2-reduktion på eller hustandes årlige elforbrug