Kalundborg Gymnasium bliver mere grøn.

Kalundborg Gymnasium har i samarbejde med firmaet Izen opført et solcelleanlæg med 291 solcellepaneler, med en ydelse på i alt 75 kWp. Anlægget er taget i brug i august 2014, og forventes at kunne dække ca. 30 % af skolens elforbrug. Vi ønsker på denne måde at nedsætte vores køb af CO2 skabende energi, og desuden skal anlægget indgå i undervisningen i flere fag, så det på dette område kan være med til at gøre undervisningen mere praksisorienteret.

Vi har i de senere år arbejdet med at begrænse ressourceforbruget ved forskellige tiltag, såsom varmestyring, udskiftning af gl. lyskilder. Kalundborg gymnasium blev i 2012 udpeget som ”Grøn skole” og opsættelse af solcellepaneler er næste skridt.

Fremadrettet vil vi fortsætte dette arbejde, så skolen fortsat kan nedbringe sit ressourceforbrug.

Total CO2-besparelse i kg

Aktuel produktion

Produktion i dag

Produktion denne måned

Produktion i år