Trelleborgs Hamn med ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn jobbar hela tiden med olika förbättringsåtgärder inom miljö och hållbarhet. Införandet av en solcellspark är en del i vårt klimatarbete där vi ser en möjlighet att själv bli elförsörjande.

Solcellsparken består av 1 296 solpaneler och är på 2 200 kvadratmeter. Den ska tillgodose minst en fjärdedel (500 000 kWh) av den nya hamnens energibehov som är beräknat till ca 2 miljoner kWh/år.
Solcellerna är inkopplade till hamnens elnät.

Produktion just nu

Produktion denna månad

Totalproduktion sedan 2020-09-01

Elproduktion

Minskade CO2-utsläpp

Motsvarar en genomsnittlig års förbrukning för